Årbok for Vikna er nå i salg!

Det er nå 14 år siden sist Vikna Historielag i samarbeidForside-2013-14-T med Kystmuseet ga ut Årbok for Vikna, og dette har vært et etterspurt produkt som vi endelig kan tilby igjen.

Årboka kan kjøpes hos Rørvik Libris, Kystmuseet Norveg og hos Joker-Austafjord. Prisen er kr 200,-.

Komiteen for årboka har mottatt mye historisk stoff innenfor mange spennende tema i år.
Det er skrevet om oppvekst og levevilkår i Frelsøya, om tangbrenning og glassproduksjon, det er publisert artikler fra lydbåndarkivet fra Rørvik i gamle dager. Vi har også tatt med stoff knyttet til tema 2. verdenskrig, blant annet ei sterk historie fra en viknaværing som ble tatt til fange av Gestapo som 16-åring.
En artikkel om Gjæslingulykka i 1906 er med, stoff som tidligere ikke har vært publisert. Det finnes dessuten en artikkel om Engasfolket, og artikkelen ”Gjenstandene forteller”, med utgangspunkt i museets samlinger. Paul Woxeng skrev om Vikna i Namdals Folkeblad for over 80 år siden og det er tatt med i boka.
I august i år ble det avduket to monumenter laget av Torleif Flosand. Magnhild Haalke-bautaen først i måneden, og Sjø-Sara på tampen av august. I anledning disse markeringene, har vi valgt å trykke en artikkel som Magnhild Haalke har skrevet, og en artikkel om Sjø-Sara.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Viknakalenderen 2015 er nå i salg!

Viknakalenderen 2015 kan nå kjøpes hos Kalenderforside-2015Rørvik Libris, Kystmuseet Norveg og Joker-Austafjord.
Prisen er kr. 100,-

Årets kalender er den 31. utgaven siden starten i 1985. Den kommer for første gang i farger.

Vi har beveget oss framover i tid og har tatt med en god del fargebilder fra 1950- og 60-tallet. Dette har sammenheng med at vi fikk inn en del slides som en ivrig fotograf og kommunelege Iver Mytting tok på sin ferd omkring i Vikna på 1950- og 60-tallet. Han reiste fra Vikna i 1960 eller -61. Det finnes selvsagt også en god del kalenderbilder av eldre årgang.

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Hansvika i riksnyhetene for 125 år siden.

KristIntel

Nasjonalbiblotekets samling av digitaliserte bøker, aviser, bilder etc. er et skattkammer hvor en kan finne det utroligste. Som f.eks. denne notisen i riksavisa Kristiania Intelligentssedler 21. november 1889.

GmlKoneHansvika

Gaaet vild. Mandagsaften forrige Uge skulde en gammel Kone fra Gaarden Hansvik i Vigten ud for at lede efter en del Sauer, som ikke var kommet hjem om Aftenen, saaledes som de pleiede, skriver «Dgspstn». Hun gik først op mod Pladsen Moen, og efterat hun derinde havde drukket en Kop Kaffe, fortsatte hun opp gjennem Marken.

Mørket faldt paa, og hun tænkte at vende hjem. Men hun tog feil af Retningen, og i den Tanke, at hun gik mod Hjemmet, kom hun langt ud i Marken. Under sin Vandring kom hun til at falde udover en Fjeldknat; hun blev derefter svimmel og kunde ikke gaa. Om Aftningen begyndte man at lede og raabe efter henne, og den næste Dag fortsattes Undersøgelsen af ca. 200 Mennesker, men uden at finde hende før Onsdag Morgen.

Hun havde saaledes ligget paa aaben Mark i 2 Nætter og 1 Dag uden Mad og Drik, dertil gjennemvaad.

Da man fandt hende, drog hun sig paa Maven og var i Nærheden af en Fjeldstyrtning, hvor hun visselig havde fundet sin død, dersom ikke hjælp var kommen i samme Øieblik.

Hun ligger nu meget syg.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Viknaboka på nett!

Endelig, – Nasjonalbiblioteket har nå digitalisert alleViknaboka forside tre binda av Viknaboka og gjort de tilgjengelige på sitt nettsted.

Bygdebokverket Viknaboka er skrevet av Bjarne Borgan og utgitt av Vikna Historielag i 1969. Du finner lenker til bøkene her på hjemmesida under menyvalgene «Lokalhistorisk litteratur» og «Slektsgranskning/Gårds- og slektshistorier«.

Husk at du kan søke i bøkene ved hjelp av forstørrelsesglasset øverst til venstre i skjermbildet når du har åpnet boka.

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Den Gamle Svahyllveien

Det gamle veianlegget i Svahylla skal nå restaureres.Svahyllveien-3 Arbeidet med å rydde traseen for trær og busker har den nystartede frivillige organisasjonen Den Gamle Svahyllveien Vel allerede satt i gang. Deler av veien har rast ut, men planen er å restaurere den ved å hente opp igjen og sette på plass de opprinnelige steinblokkene. Resultatet skal bli en flott turvei fra øverst i Byåsen, nord for Munken og over til Ryum.

Litt mer om dette prosjektet finner du under menyen Kulturminner/Svahylla her på hjemmesida og selvfølgelig på velforeningas Facebook-side.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Vikna i nyhetsbildet 1925

En kan finne mye interessant ved søk i Nordlands-avis-06-10-1925-a Nasjonalbibliotekets digitaliserte boksamling. Søkeordet «Vikna» leder f.eks. fram til dette fornøyelige oppslaget i «Nordlands Avis» fra 6. oktober 1925. Det er uvisst om partiet fikk noen av de 16 representantene i herredsstyret. Det er kanskje litt underlig at det skulle være behov for et ungkarsparti på Vikna ettersom det i 1925 var 1050 stemmeberettigede kvinner mot bare 853 menn!
Valgdeltakelsen illustrerer vel også den tidas kjønnsrollemønster, for deltakelsen lå på 66% for menn og 30% for kvinnene.

I dette eksemplaret av «Nordlands Avis» finner en Nordlands-avis-06-10-1925-b
også et langt mer alvorlig og tragisk oppslag om en 21-åring fra Vikna som druknet i Velfjorden.

 

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Kulturminnedag på Vågsenget søndag 21. september.

Vikna historielag og Kystmuseet inviterer tilVågsengtunet en skikkelig trivelig familiedag på Vågsengtunet, spekket med smaksopplevelser, gammel kystkultur, kulturelle innslag og andre aktiviteter for store og små.

Programmet er ganske imponerende, – en kan nevne:

–  Roger Walaunet vil holde foredrag ut fra Kulturminnedagenes tema ”Den store reisen”.
–  Gjenstandsquiz, – også med utgangspunkt i ”Den store reisen”.
–  Sylvia Riise vil gi oss innsikt i hva som egentlig befinner seg inne i et urshode!
–  Lise Juul Mortensen vil karde, og Nina Grindvik Sæternes spinne på håndtein.
–  Marked med salg av skinn, økologiske grønnsaker og syltetøy, hjemmelagde lefser etc.
–  Tipping av vekta til en villaks.
–  Røde Kors-ungdommer arrangerer konkurranser for de yngre, – stylter, sekkeløp, skattekart etc.
–  Artisten SaraMUSt Ulsund Stiksrud framfører egne låter
–  Norvegkokken Andreas Holmboe serverer sildesuppe, trøndersodd, økologiske pølser, vafler etc.
–  Historielaget har stand for salg av kalendere og bøker.

Du er hjertelig velkommen til en opplevelsesrik søndag fra klokka 1200 til 1600.
Og Vågsengtunet finner du ved å ta av fra riksvei 770 til Garstad kirke på Mellom-Vikna, videre ca 6 km på fylkesvei 508 forbi den gamle vindmølleparken på Husfjellet, og tilslutt opp en skiltet, smal vei til Vågsengtunet.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Minnebauta over Magnhild Haalke avduket.

Under et arrangement lørdag 9. august ble minnebautaenMagnhild-Haalke-1 over Vikna-forfatteren Magnhild Haalke avduket. Det er den nystartede Venneforeninga for Magnhild Haalke som har tatt initiativet til å få reist bautaen utenfor Berggården og Vikna Folkebibliotek. Vikna-kunstneren Torleif Flosand har utformet den.

Sentralt i parken ligger det fra før også en kampestein med en minneplate som har inskripsjonen
Forfatter Magnhild Camilla Haalke. 1885 – 1984

Magnhild-Haalke-2

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Viknakalenderen 2015, – bilder ønskes!

Historielagets kalenderkomite starter nå arbeidetKalenderbilder-ønskes med Viknakalenderen 2015. Som alltid så ønsker de et størst mulig billedmateriale å velge fra for neste års kalender.

Gamle og halvgamle fotografier med motiver fra alle dagliglivets situasjoner: folk i arbeid, festlige anledninger, folk og fe generelt, bebyggelse, båter,
– kort sagt alt som kan illustrere Viknas nære og eldre historie er av interesse.

Leit i  gamle album etter gode bidrag og ta kontakt med en i historielagets styre, f.eks. Knut Grindvik.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Sjø-Sara avduket.

På sørspissen av den sørligste av Småholman,Sjø-Sara-2 rett utenfor kaia til Rørvik ESSO, står hele ytterdistriktets Sjø-Sara nå og speider sørover sundet. Hun er legemliggjort i bronse av Viknas lokale billedkunstner Torleif Flosand.

Denne legendariske kvinnen kan du lese om i Nærøyfolket bind 1 og i  Namdalsavisa 30.08.14.

Sjø-Sara-3

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Er du i slekt med Petter Dass?

Petter-DassBra mange nålevende Viknaværinger er faktisk det!

Etter litt blaing og søk i boka «Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner» så dukker det opp kjente Vikna-folk med blant annet navnene Vikestad, Sylten, Pettersen, Hemming, Hansen, Hasfjord, Grunnan, Lothe, Vikestad, Moe, Lothe, Hansvik etc.

Men flest og eldste tilslag får en når en søker på Dekkerhus. En kan f.eks. finne at Kristin Dekkerhus har Petter Dass som sin tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar. Kanskje noe å sette på CV’en sin!

Etter at boka er åpnet i Nasjonalbiblioteket søker du etter ditt navn satt i anførselstegn i søkeruta som forstørrelsesglasset helt øverst til venstre åpner. Deretter må du grave deg tilbake i tid. På side 9 i boka finner du en bruksanvisning for hvordan du finner hele veien tilbake til Petter og Margrethe Dass.

Publisert i Ukategorisert | 5 kommentarer

7. juni 2014 kl 12.30 – Jubileumsmarkering i NORVEG

Roger Walaunet

Grunnlovsjubileet

 

Kåseri ved ROGER WALAUNET!

Som et ledd i markeringen av grunnlovsjubileet vil bordene på Norveg denne lørdagen være dekket for vår eminente lokalhistoriker og pensjonist Roger Walaunet! Gjennom et par timer vil han invitere oss tilbake i Viknas historie med bakteppe: Grunnlov, Formannskapslover, opphør av storkommunen fra 1868-70 og kanskje relatere dette til dagens diskusjon om temaet kommunesammenslåing etc.
Inngangsbillett til kåseriet koster kr 50,-

Du bør også få med deg utstillinga ”Folkeviljen i Norge – med blikk på Namdalen”. Utstillinga er gratis, og kan gjerne kombineres med et kafèbesøk med kaker fra 1814 i Norvegkafeen.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Grunnlovsjubileet i Vikna 2014

Den kommunale komiteen i Vikna arbeider med et Grunnlovsjubileet
program for markeringen i kommunen, og mange brikker er allerede på plass. Første post på programmet er gjennomført, nemlig et besøk av forfatter Karsten Alnæs 11. mars.

Komiteens medlemmer er Roger Walaunet, Merethe Lervåg, Nina Sæternes, Knut Grindvik og Kjartan Tørum.

Foreløpig planlagte aktiviteter i Vikna kommune i regi av komiteen kan du lese om under menyvalget «1814 – 2014».

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Grunnlovsjubileet på Lauga: Sverdrup-veka

Lauga forsideLauga 2014 SA markerer Grunnlovens 200-årsjubileum ei god uke, – fra 9. til 17. mai.

I samproduksjon med Nord-Trøndelag Teater og Trøndelag Teater viser de «Sjå dagar skal koma» om Georg Sverdrup. I tillegg vises en utstilling på Lauga bedehus.

Under menyvalget «1814 – 2014» kan du lese hele programmet for Sverdrup-veka.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Premiere på filmen Øyvære

OyvareHistorielagets medlemmer er invitert til première på filmen Øyvære onsdag 26. mars kl. 19:00 i Norvegsalen. Maks antall 40 personer, husk påmelding til Norveg, tlf. 48880048.
Velkommen

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Den Store Sladreboka

Norge-BebyggelseDigitalt Museum har nylig digitalisert og gjort tilgjengelig boka Norges Bebyggelse: Nordlige seksjon Herredsbindet for Nord Trøndelag Nordre Del. Den ble utgitt i 1958 og er ofte omtalt som Den Store Sladreboka.
Under menyvalget «Lokalhistorisk litteratur» kan du klikke på ei lenke som bringer deg direkte fram til de sidene i boka hvor Viknas bebyggelse er omtalt og avbildet.

Eller kanskje du heller vil lese Øverlands bok fra 1896 om Ole Skavhaug, hvor det blant annet hevdes at han ligger begravet halvveis under muren under det midterste vinduet på nordveggen til Garstad Kirke ……

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Årsmøte i Vikna Historielag 26.02.2014

VIKNA-HISTORIELAG-uten-saka

Publisert i Alle innlegg, Andre | Skriv en kommentar

Flyfoto av Rørvik anno 1955

Nettstedet Norge i bilder har lagt ut et bilde av Rørvikområdet sett fra lufta i 1955. For å se dette må du først zoome deg inn på Rørvik og deretter merke av for kartlaget «Rørvik 1955», slik det er vist i skjermbildet nedenfor. Dersom både «Nærøy-Vikna 2010» og «Rørvik 1955» er avkrysset kan du veksle gradvis mellom dem med glideren øverst i bildet for å se hvordan bebyggelsen på Rørvik har vokst disse 55 åra.

Norge-i-Bilder

Publisert i Andre | Skriv en kommentar

Minnetavla i Garstad kirke – 100 år

DSC_1137-a-smallInne i Garstad kirke henger ei minnetavle som ble gitt som gave av utflytta Viknaværinger i USA. Den ble avduket 17. mai 1914 og er således i år 100 år gammel. Dette vil bli markert på 17. mai som et innslag i Grunnlovsjubileet.

Les mer om minnetavla i egen artikkel under menyvalget «Kulturminner».

Publisert i Alle innlegg, Historiske attraksjoner | Skriv en kommentar

Bli medlem!

Historielaget vil gjerne ha ny medlemmer!
Ditt medlemskap gir deg diverse goder som du kan lese om under menyvalget «Om laget»  «Bli medlem», – og ditt medlemskap vil være en støtte til historielagets arbeid.

Be lagets kasserer Michael Dahle registrere deg som nytt medlem, på telefon 74 39 38 15 / 988 80 887  eller  e-post: Michael.Dahle@wideroe.no

Publisert i Alle innlegg | Skriv en kommentar

Julegaveboka «Minner fra Viknaskolene» er nå i salg !

Historielagets nye bok  «Minner fra Viknaskolene» er nå i salg hos Rørvik Libris, Norveg og Erling Ulsund på Austafjord! Prisen er 200 kr.

Minner-fra-ViknaskoleneSkoleprosjektet kom i stand etter et medlemsmøte i mai 2009, da Vikna historielag inviterte til et medlemsmøte i Berggården der temaet var Skolehistorie i Vikna. Roger Walaunet var innleder på dette møtet.

Historielaget bestemte seg for å få skrevet ei bok om skolene i Vikna, der både historisk utvikling, lovverk som styrer skolen og ikke minst erindringer fra de mange skolekretsene, blir ingredienser i boka. Nesten alle skolekretsene som Vikna har hatt, blir presentert i boka som blir på rundt 100 sider. Forfattere er tidligere elever og lærere. Første del i boka har Roger Walaunet skrevet.

Publisert i Alle innlegg, Utgivelser | Skriv en kommentar

Viknakalenderen er nå i salg !

Viknakalenderen 2014 kan nå kjøpes hos Rørvik Libris, kystmuseet Norveg og hos Erling Ulsund, Austafjord. Prisen er kr. 120.-
Årets kalender er den 30. utgaven siden starten i 1985!

Viknakalenderen-2014-forsid

Publisert i Alle innlegg, Utgivelser | Skriv en kommentar

Sagnet om Tjuvhola i Lyngsneshesten.

….kommer!

Publisert i Alle innlegg, Sagn | Skriv en kommentar

Sagnet om Barbro og lensmannen.

Barbro bDet mest kjente sagnet om Barbro er kanskje da hun skal prøve å ta lensmannen av dage. Det skjer under vinterfisket. Barbro vet at lensmann Ågesen er ute på fiskefeltet, og hun setter sju treboller på vannet, og setter tausa til å røre i vannet. Seks av bollene velter, men den sjuende holder seg på rett kjøl. Da forstår Barbro at lensmannen har motstått hennes besvergelser, og hun utbryter: «Hainn Gammelstein berga seg, det fekk ainner li fer. Hainn e fer stærk før meg i si morro- og kveillsbønn». Det heter seg også at lensmann, som var på fiske i Gjeslingan, hadde sett en truende skydott over Hasfjord denne dagen, og han forsto at Barbro var i ferd med å mane uvær mot ham. Han rodde derfor straks til lands, men før han gikk opp fra båten dukket han tre ganger i sjøen, som motvekt mot Barbros besvergelser.

Sagnet har sannsynligvis  tilknytning til den store ulykken i Gjeslingan 23. februar 1625, da flere hundre fiskere omkom i et forrykende uvær. Sagnet må imidlertid ha blitt til en drøy tid etter Barbros død. På den tid ulykka skjer er Barbro etter alt å dømme bare et barn, og hennes sambygdinger har på dette tidspunkt neppe satt henne i forbindelse med denne hendinga.

Kilde: Åge Hartvigsen, Årbok for Vikna 1984

Publisert i Alle innlegg, Sagn | Skriv en kommentar

Velkommen til Vikna Historielags hjemmeside.

Nettstedet er bygget opp og fungerer optimalt for pc’er, både Windows  og Mac. Lesbarheten og enkelte funksjoner er dessverre litt mindre gode på smarttelefoner og nettbrett.

Vikna Historielag er nå også på Facebook.

På enheter med operativsystemet Android må du holde ca ett sekund på menyvalg (i stedet for et kort trykk), ellers vil undermenyene raskt forsvinne.
Tips om hvordan problemer du opplever kan fikses mottas med takk!

Publisert i Alle innlegg | Skriv en kommentar