Austafjord mølle

Møllevirksomheten på Austafjord går langt tilbake i tida. Fra midten av 1800-tallet vet vi at det eksisterte ei mølle her, drevet av vann fra Austafjordvatnet like ved. Ei tid var det tre kverner langs denne bekken. Den største av disse låg lengst nede ved sjøen. Fra 1911 og til utpå 30-tallet ble det drevetsildoljefabrikk og seinere guanofabrikk basert på oppmaling av tørka torskehoder.

Mølla ble betydelig opprusta i 1936, delvis med deler fra mølla i Steinfjorden som brant ned samme år. Rester av denne mølla kan ennå ses like ved riksvegen der denne går over Steinfjordbekken.

Mølla på Austafjord var i kontinuerlig drift fram til midten av 1960-tallet. De siste åra ble mølla drevet med hjelp av kraft fra strømnettet. Det er lagt ned betydelig arbeid for å restaurere mølla på Austafjord. Så langt er den berget fra ytterligere forfall, og mesteparten av utstyret fra den tida mølla var i drift er fortsatt på plass. Mølla er i dag eid av en egen stiftelse og det pågår videre restaurering og oppussing.

De som ønsker å ta en nærmere titt inne i mølla kan få nøkkel ved å henvende seg i butikken på Austafjord.

Kilde: Dag Hallvard Ystgaard, www.viknatur.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *