Poststeder i Vikna

Vikna har gjennom tidene hatt 30 poststeder. Bare i Gjæslingan var det i sesongen inntil seks poststeder. Postmester Trond Glad (1923-2009) skrev i sin tid historien til Postverket i Vikna. Den kan du nå lese her
Kartet nedenfor viser hvor det engang var postkontor (bare Rørvik), poståpnerier (markert med svarte firkanter) og brevhus (markert med svarte trekanter). Hvis du klikker på disse punktene vil du få opp en side med kort informasjon om poststedet, bilder derfra og kjente stempler som har vært brukt der.
Brevhusene behandlet vanlig brevpost, – ikke verdibrev. De solgte frimerker.
Poståpneriene behandlet også verdipost.
Postkontoret behandlet alle sendingsartene, og hadde i tillegg regnskap, lønn og personalansvaret for alle poststedene.

Kilder er i hovedsak Ytre Namdal Filateliklubbs utstillingsmateriell og Louis Øvereng.