Matrikler

Aslak Bolts jordebok, original og oversatt tekst, skannet og i Nasjonalbiblioteket.

Matrikkel over sentraleid jordegods i Trøndelag på reformasjonstiden, skannet bok i Nasjonalbiblioteket.

Skattematrikkelen 1647, skannet bok i Nasjonalbiblioteket.

Matrikkelen for 1838, skannet håndskrevet kilde i Digitalarkivet.

Matrikkelen for 1886, søkbart i RHD, Universitetet i Tromsø.

Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 19-30 : Nordre Trondhjems Amt Namdalen Fogderi, Kristiania 1891. 135 s.

Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den … i … amt : Nordre Trondhjems amt, Kristiania 1907. 376 s.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *