Viknaboka

Trebindsverket Viknaboka var en utrolig stor og viktig utgivelse i Vikna Historielags regi.

Eivind Heide presenterte verket i Arbeiderbladet 18. desember 1970, – les omtalen her.