Skilt med Rørviks historie i bilder og tekst

Vikna kommune engasjerte for en del år siden Roger Walaunet til å presentere Rørviks historie i tekst og bilder. Det ble satt opp seks skilt ulike steder i sentrum. Disse er nå stort sett fjernet i forbindelse med omreguleringer, nybygg, veier, parkeringsplasser ….
Klikk på småbildene nedenfor og studer skiltene.